Onze volkstuinvereniging is opgericht in 1964 en telt 36 leden en een zelfde aantal

tuinen waarvan de oppervlakte per tuin varieerd tussen de 260 en 310 m2.

Het complex wordt vrijwel geheel omringd door waterpartijen en grenst aan het

Zuiderpark en de Kromme Zandweg.

Voor kinderen is er weinig anders te beleven dan te spelen en tuinieren in eigen tuin

of in het omliggende Zuiderpark met o.a. een kinderboerderij.

Voorzieningen zoals water,elektriciteit en riolering zijn op het hele terrein aanwezig

en men kan gebruik maken van ons Wifi net.

Ons streven is het park goed te onderhouden. Niet alleen doen wij dat voor onszelf

maar ook bezoekers die van harte welkom mits zij zich aan de regels houden.

Wij tuinieren op een milieuvriendelijke biologische manier gezien onze liefde voor de natuur.

Op dit moment staan er op ons park geen tuinen te koop maar als u bent ingeschreven

in de BRP van de gemeente Rotterdam dan kunt u in aanmerking komen voor een

lidmaatschap van onze vereniging.

Wilt u lid worden dan heeft u waarschijnlijk ons park bezocht en de sfeer geproefd.
U heeft de tuinen en natuur gezien, mensen die op hun tuintje genieten en u dacht
"dit is wat ik ook wil".
Dat begrijpen wij maar willen u er wel op wijzen dat een volkstuin niet alleen een plek is
waar je kunt genieten van het mooie weer, de natuur en op zijn tijd een barbeque. 
Een volkstuin vraagt namelijk gedurende álle seizoenen veel onderhoud en aandacht,
inclusief het tuinhuisje. Het is dus niet een kwestie van af en toe eens langskomen maar
vereist een regelmatig
bezoek van uw tuin en naast vrije tijd ook veel lichamelijke arbeid, wat u alleen kunt
volbrengen wanneer u in goede conditie verkeerd en een "tuinmens" bent. 

Daarbij komt dat u naast actief lid van de vereniging ook verplicht bent een behoorlijk

aantal uren per jaar uw ‘steentje bij te dragen’ aan het algemene onderhoud van het

terrein en de gebouwen.

Meestal wordt dit alles onderschat en zien we na een tijd dat de tuin wordt verwaarloosd

wat ten koste gaat van het aanzien van onze vereniging. 

Het is daarom verstandig om dit alles zeer goed te overwegen.

Heeft u bovenstaande goed overwogen en besloten dat u toch in aanmerking wilt komen voor

een volkstuin bij ons, dan moet u zich inschrijven als Aspirant lid van onze vereniging. 

Een voorwaarde voor inschrijving is dat er eerst een kennismakingsgesprek met ons bestuur

plaatsvindt. Vrijblijvend om elkaar te leren kennen en te bespreken wat er van u verwacht

wordt om uiteindelijk lid te worden.

Is het bestuur van mening dat u een geschikte kandidaat bent dan wordt u ingeschreven

als Aspirant lid.

Bij inschrijving wordt er eenmalig een bedrag á € 27,50 aan administratiekosten berekend. 

De jaarlijkse contributie is per 1-1-2022 vastgesteld op € 27,- ingaande de datum van

aanmelding/voldoen van deze contributie.

Zodra het bedrag is overgemaakt op rekening van de vereniging krijgt u een bevestiging

van uw aanmelding als Aspirant lid en wordt u volgens 'datum van aanmelding' in volgorde op

onze Aspiranten wachtlijst geplaatst. Dit is voor 1 jaar, u dient zelf uw lidmaatschap te verlengen. 

U wordt per e-mail tijdig geïnformeerd wanneer er huisjes te koop worden aangeboden.

Verder ontvangt u als Aspirant lid toegang tot het ledengedeelte van deze website. 

De leden en onze vereniging zijn lid van de landelijke volkstuindersbelangen organisatie de AVVN

dit geldt ook voor Aspiranten. Aspirant-aankomend leden ontvangen onze nieuwsbrieven en tevens

het kwartaaltijdschrift De Tuinliefhebber van de AVVN. 

 images groep

 

 

Ontwerp en samenstelling L&J